Oxy Klor Tablet

Ürün Biyosidal Sertifikalıdır.

Oxy Chlorex Efervesan Klor Tablet, ispatlanmış hızlılığı ve geniş spektrumlu biosidal aktivitesi ile efervesan olarak üretilmiştir. Oxy Chlorex Efervesan Klor Dezenfektan Tabletleri üzerinde % 56 aktif madde (NaDCC - Sodyum Dikloroizosayanurat) ve % 44 aktif olamayan madde (efervesan baz vs) kullanılmıştır. Aktif maddenin % 60' ı elde edilebilir klor ihtiva etmektedir. Oxy Chlorex Efervesan Klor Dezenfektan Tabletleri toplam elde edilebilir klorun % 50' si "serbest", %50 ' si "bağlı" formda olup, dezenfeksiyon ihtiyacına göre bağlı klor serbest klor haline dönüşmektedir

Bilgi Almak İstiyorum

Paylaş