FAGOR SY-810 / Yunuşak metaller ve polikarbon ambalajlar için yıkama maddesi

 Kodu: FH-6017 | Ambalaj: 20 Kg |S�v�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullan�m Alan�;
.G�da sekt�r�nde yumu�ak metaller ve polikarbon ambalajlar�n temizli�inde kullan�l�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanma Talimat�;
.FAGOR SY-810 y�zeylere p�sk�rt�lerek direkt uygulan�r ve daha iyi sonu� almak i�in �r�n y�zey �zerinde bir s�re bekletilir. F�r�a veya s�nger yard�m�yla temizlenir ve y�zey durulan�r. 

Bilgi Almak İstiyorum

Paylaş