NANO FRY CAR - L SPRAY / Fırçasız oto yıkama maddesi

 Kodu: NO-9002 | Ambalaj: 20 Kg |S�v�

Kullan�m Alan�:
�zel ekipman� sayesinde ara�lar�n �zerindeki kirlerin, f�r�alamaya gerek kalmadan temizlenmesini sa�lar. Pratik kullan�m� sayesinde zaman tasarrufu sa�lan�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�r�n Bile�imi:
Y�zey aktif madde, EDTA, fosfat ve deiyonize su i�erir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanma Talimat�;
150 gr FAGOR FRY CAR L /10 L su t�p�n i�ine doldurulur. T�p�n vanalar� kapat�l�r ve hava doldurulur kullan�ma haz�r hale gelmi� olur. Y�kanacak araca ba�ka bir i�lem yap�lmadan �r�n p�sk�rt�l�r. Arac�n t�m y�zeyi �r�n ile �slat�l�r ve sonras�nda bas�n�l� su ile durulan�r. Durulamadan sonra bez ile kurulanan arac�n y�kama i�lemi tamamlanm�� olur.

Bilgi Almak İstiyorum

Paylaş